תקנון חברת וורטק

 1. תקנון זה מהווה הסדרים משפטיים והמסחריים שבין חברת וורטק מס' עוסק: 200310944 לבין רוכש באתר.
 2. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך. השימוש בלשון זכר \ יחיד הוא מטעמי נוחות בלבד
 3. אתר וורטק להלן: "האתר" או "החנות" הינו של wp express (להלן: "החברה") לבין משתמשיו (להלן: "לקוח" או "לקוחות"), הנו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים הרחב ברשת האינטרנט בישראל. האתר הנו בבעלות מאור ישראל פרי.
 4. גלישה באתר ושימוש בשירותיו הסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה.
 5. יש לקרוא את התקנון והתנאים יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעה באתר.
 6. וורטק לא מתחייבת לזמינות רצופה ותקינה של האתר ללא תקלות.
 7. כמו כן, וורטק רשאית להשבית את האתר מעלת לעת לצורכי תחזוקתו. לא יינתן / יתקבל כל פיצוי / זיכוי כספי בשל אי פעילות הסדירה של האתר.
 8. וורטק אינה אחראית או מחויבת לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 9. וורטק ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית על כל נזק מכל מין וסוג באם לא עמד בתנאי תקנון זה.
 10. וורטק שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 11. כל התמונות המוצגות באתר או בחנות האתר הן להמחשה בלבד, ואינן מהוות מפרט טכני או סוג של התחייבות.
 12. כל אייקונים והחומר המילולי והגרפי לרבות תמונות המופיעות באתר הנם בבעלותם הבלעדית של וורטק וכל העושה בהם שימוש ללא הסכמה מפורטת בכתב, עלול להיתבע.
 13. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 14. הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.
 15. שינויים בתקנון: וורטק רשאי לעשות שינויים בתקנון מעת לעת.
 16. וורטק לא תהא אחראית להרכבתם של מוצרים שנרכשו ואחריות זו היא על הלקוח ועל חשבונו. אלא אם הוסכם במפורש אחרת.
 17. רישומי המחשב של וורטק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 18. ביטול עסקה עד 14 ימי עסקים.
 19. לא ניתן להחזיר מוצרים מודפסים.
 20. במקרה של פריטים מודפסים פגומים הלקוח יקבל זיכוי ברכישה הבאה.
 21. במקרה של פריטים ללא הדפסה פגומים יוחלפו הפריטים ללקוח.
 22. התשלומים יחולו ביום ההזמנה – הזמנה ללא תשלום אינה נחשבת הזמנה שהושלמה.
 23. זמן אספקת הפריטים עד 14 ימי עסקים.
 24. במידה ומדובר בפריטים מודפסים זמן אספקת הפריטים עד 28 ימים.
 25. היה ונפלה טעות בתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את וורטק.